Farm

I en sydsluttning några minuter utanför Gnesta ligger Erikslunds Trädgård. 60000 m2 böljande åker av mestadels styv lera lockade mig och min familj till platsen. En plats med skogen i ryggen och en handfull uthus och ladugårdar väckte drömmen om att förstå vad en plats kan vara och kanske behöver vara för att utforska en solidarisk odlingsmetod och en empatisk gastronomi.  

Odlingens metoden utgår ifrån att ge tillbaka mer än vad vi tar. Vi cirkulerar solens energi genom växterna och förädlar den till närings täta, välsmakande och livskraftiga råvaror. 
Odlingen inspireras av den forskning som Artur Granstedt, Eat lancet mfl. har bedrivit. En metod där dom odlade växternas näringsbehov förses av gårdens egna resurser utan att tillföra näring utifrån. Utifrån det fördelar vi odlingen i 7 skiften. Varje år förflyttas grödorna så växtfamiljer inte hamnar på samma ställe år efter år och näringsbehoven av dom olika grödorna uppfylls.Det är igenom denna metodiken Arturs Granstedts forskning visar på att det går att leva av 2000 m2.

Erikslunds Trädgård är också en plats där kunskap förmedlas. Utifrån Studio 2000 idévärld så ges insikt bäst genom intellektuella, kulturella och sensoriska upplevelser. Du kan som privatperson/företag boka en upplevelse på Erikslund - “A day at the farm”. En upplevelse där insikter varvas med mat och dryck. Upplevelser av vad en plats och ett jordbrukssystem ger och direkt följa överflödet till en måltid. Vi vill ge gästerna en intim upplevelse om jordbrukets förutsättningar där smaken är direkt och väcker känslor. Under en hel dag är vi tillsammans i trädgården och delar tankar och rätter och kunskap i en unik form av restaurangupplevelse.

Resan har precis börjat på Erikslund. Vi testar oss fram utifrån vetenskap, egna erfarenheter och vad vi upplever att platsen vill. Vårt mål är att utveckla lyhördheten om planeten och vilken roll vår kultur behöver ha för att skapa beständig förändring där vi utgår ifrån vad vi har och inte vad vi tycker oss ha rätten till.

Niklas Karlsson med Familj

Erikslunds Trädgård 
Mars 2022

Följ vår resa på